Με την κορυφαία διάκριση “Top Non-Food Supplier” βραβεύτηκε η SEPTONA ΑΒΕΕ στα Supermarket Awards 2020,
τον θεσμό που επιβραβεύει τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες των S/M, προμηθευτών FMCG & υπηρεσιών. Η εταιρία
απέσπασε 3 Gold βραβεία στις ενότητες Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία, Marketing & Επικοινωνία
και Κοινές Ενέργειες CSR και 2 Silver βραβεία στις ενότητες Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία και
Αύξηση Πωλήσεων & Καινοτομία στις Πωλήσεις. Επιπλέον, απέσπασε άλλα 2 κορυφαία βραβεία το Top Rated
Project στην ενότητα Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food) & το Top Rated Project στην ενότητα
Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου/Προμηθευτών.