fbpx
Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας !

Σας προσφέρουμε μια online υπηρεσία πληροφόρησης και επικοινωνίας, την οποία ελπίζουμε ότι θα βρείτε διασκεδαστική και κατατοπιστική. Υπάρχουν μερικοί διαδικτυακοί κανόνες τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επισκέπτες μας κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας κι έτσι καλούμε όλους τους επισκέπτες μας να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις («Συμφωνία»).

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη Συμφωνία, κυρίως τις δηλώσεις αποποίησης ευθυνών και περιορισμού της ευθύνης μας, καθώς η χρήση αυτού του ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή τη Συμφωνία.

Δε έχουμε την πρόθεση να κάνουμε πολύ συχνά αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις μας, αλλά διατηρούμε αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, είναι πάντα καλό να ελέγχετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους τρέχοντες όρους και τις προϋποθέσεις μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις μας θα έχει μόνο μελλοντική ισχύ. Γενικά, δεν πραγματοποιούμε αλλαγές με αναδρομική ισχύ στους όρους και τις προϋποθέσεις μας, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο. Η συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου έπειτα από τέτοιου είδους αλλαγές θα συνεπάγεται ότι αποδέχεστε όλους τους νέους ή τροποποιηθέντες όρους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής και άλλα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με τις εικόνες, τα γραφικά, το κείμενο, τα βίντεο και τα αρχεία ήχου, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο («Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της SEPTONA ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν σχετικής άδειας.

Παρότι μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου στον υπολογιστή σας για προσωπική σας χρήση, απαγορεύεται να αντιγράψετε ή να ενσωματώσετε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου που παρέχεται στον παρόντα ιστότοπο σε οποιοδήποτε άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας ιστοτόπου ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή εμπορικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου μας, εκτός εάν διαθέτετε σχετική άδεια από εμάς.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι η SEPTONA διατηρεί πλήρως υπό την κατοχή της αυτό το Περιεχόμενο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε αντιγράψιμου λογισμικού ή κώδικα, οποιωνδήποτε εικόνων ενσωματωμένων στο λογισμικό ή που έχουν δημιουργηθεί από αυτό και όλα τα δεδομένα που το συνοδεύουν. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, προσθήκη, μετάδοση, διανομή, αντιστροφή σχεδιασμού, αποσυναρμολόγηση ή κάθε άλλη μετατροπή του Περιεχομένου σε άλλη μορφή.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το Περιεχόμενο. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου σας, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενό μας στον ιστότοπό σας. Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα του ιστοτόπου σας πλην της αρχικής σελίδας (deep link) χωρίς ειδική γραπτή έγκριση από εμάς.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο είναι της SEPTONA, εκτός αν άλλως ορίζεται.

Υποβολή δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται πλήρως από το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ2016/679, την σχετική ελληνική νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Θα χαρούμε να λάβουμε από εσάς σχόλια & προτάσεις, αλλά παρακαλείσθε να θυμάστε ότι «ανεβάζοντας» ή αποστέλλοντας τέτοιο υλικό μέσω του παρόντος ιστοτόπου, αναθέτετε το σύνολο των δικαιωμάτων σας επί του υλικού στη SEPTONA και, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, το υλικό που μας στέλνετε στον παρόντα ιστότοπο είτε θα είναι υπό την κατοχή της SEPTONA είτε θα πρέπει εσείς να παράσχετε στη SEPTONA μια αποκλειστική και αορίστου διάρκειας άδεια για τη χρήση του.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σχόλια & οι προτάσεις σας ή άλλες πληροφορίες που θα μεταφέρονται ή θα αποστέλλονται στη SEPTONA μέσω του παρόντος ιστοτόπου, θα θεωρείται αυτόματα είτε ότι ανήκουν στην εταιρεία είτε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτή. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απόρρητες και θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς κρίνουμε ότι είναι κατάλληλο – συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα αναπαραγωγής, αποκάλυψης, δημοσίευσης ή μεταφοράς των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο ή κάπου αλλού, μέσω αυτού ή άλλου μέσου που είναι σήμερα γνωστό ή θα ανακαλυφθεί στο μέλλον. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούστε κάποια αμοιβή, εάν χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης, δεσμεύεστε από οποιουσδήποτε πρόσθετους κανόνες που ανακοινώνονται στις σελίδες της κοινότητας χρηστών ή σε άλλες σελίδες, στις οποίες επιτρέπεται η υποβολή υλικού προερχόμενου από τους χρήστες.

Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες μέσω του παρόντος ιστοτόπου, οι οποίες είναι παράνομες, προσβλητικές, καταχρηστικές, παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή δεν επιτρέπουν σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν ή να απολαύσουν τον παρόντα ιστότοπο. Απαγορεύεται η παρακολούθηση ή αντιγραφή του Περιεχομένου του ιστοτόπου με τη χρήση robot, bot, spider, crawler ή άλλης αυτόματης συσκευής ή μη αυτόματης διεργασίας, χωρίς γραπτή μας άδεια , ή κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε την ακεραιότητα του συνδέσμου και των μελών του καθώς και των υπευθύνων και των υπαλλήλων του από οποιαδήποτε ζημία, υπαιτιότητα και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων εξόδων για υπηρεσίες δικηγόρου), που βασίζονται σε ισχυρισμούς οποιουδήποτε τρίτου και προέρχονται από ή οφείλονται στη χρήση του ιστοτόπου από εσάς ή από τη δημοσίευση υλικού, εάν επιτρέπεται. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Μη παροχή εγγυήσεων

Παρότι ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να αναφέρεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή να περιέχει συνδέσμους για ιστοτόπους τρίτων ή σχετικές πληροφορίες, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για αυτά. Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι για άλλους ιστοτόπους παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση. Θα πρέπει εσείς να αποφασίσετε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους ιστοτόπους τρίτων.

Πολιτική απορρήτου

Παρακαλείσθε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας και τις δηλώσεις για παροχή συγκατάθεσης στις περιοχές εγγραφής ή υποβολής αιτήσεων του παρόντος ιστοτόπου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε στον παρόντα ιστότοπο, τον τρόπο χειρισμού τους και τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε. Σε ορισμένους ιστοτόπους ή για ορισμένους σκοπούς (για παράδειγμα, όταν υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας στο σύνδεσμο) θα πρέπει να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να σας επιτραπεί η υποβολή προσωπικών ή άλλων πληροφοριών σε εμάς.

Χρήση του παρόντος ιστοτόπου: Δήλωση περιορισμού ευθύνης και αποποίησης ευθυνών

ΟΥΤΕ Η SEPTONA, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΕΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ,

ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΞΗ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ) ΚΑΙ

ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ, ΟΠΩΣ ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

ΑΥΤΗ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ή ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αλλά δεν παρέχουμε εγγυήσεις για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση σχετικά με την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων χρήσης κάθε τμήματος του Περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ (ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ). ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Ή ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Ή ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

Ενώ διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή άλλες πληροφορίες που πιθανόν θεωρήσουμε προσβλητικές ή απορριπτέες για κάθε άλλο λόγο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κάθε είδους υλικό που δημοσιεύεται από οποιονδήποτε χρήστη ή για κάθε είδους πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοτόπους για τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι στον παρόντα ιστότοπο. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η SEPTONA ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

Λοιπά ζητήματα

Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, το εν λόγω κομμάτι θα διαχωρίζεται από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των λοιπών διατάξεων. Η SEPTONA συνάπτει την παρούσα Συμφωνία εν ονόματι της ίδιας και συνεπώς είναι υπεύθυνη για την παρούσα Συμφωνία και μπορεί να την εφαρμόσει. Η SEPTONA διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ή το δίκαιο, εάν παραβιάσετε την παρούσα Συμφωνία.

Ημερομηνία: Mάιος 2018