Στη SEPTONA Φροντίζουμε Ήρωες στην Πράξη!

Με απόλυτη επίγνωση της σοβαρότητας της πανδημίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο εργασιακό αλλά και στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αισθανόμαστε την ανάγκη να συμπαρασταθούμε στους δικούς μας ήρωες.

Επιβραβεύουμε τους ανθρώπους μας που παρά τις αντίξοες συνθήκες, φροντίζουν καθημερινά για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, με βασικό κίνητρο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.