Η SEPTONA, μια 100% ελληνική εταιρία με 42 χρόνια παρουσίας στο χώρο της προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, απέσπασε για ακόμη μια χρονιά, σημαντική διάκριση στην Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας  “Diamonds of the Greek Economy 2017” ως μια από τις πιο υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων «διαμάντια» της φετινής λίστας έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων  μεταξύ των οποίων είναι η  κερδοφορία, η  ρευστότητα,  η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κ.α. Η SEPTONA αναδεικνύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας,  μέσω της στρατηγικής της να επενδύει διαρκώς στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, στους ανθρώπους της αλλά και στην εξωστρέφεια. Η εκδήλωση για τις καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις είχε στόχο να αναδειχθούν, οι επιχειρήσεις και οι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης,  τα «εργαλεία» που αξιοποιούν οι εν λόγω επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.