Το Health and Wellness Coaching είναι ένας κλάδος που προέκυψε την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια του Lifestyle Medicine εξυπηρετώντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής και  υποστηρίζοντας την προσέγγιση του ατόμου όσο αφορά στην υγεία και στην ευεξία του με έναν συνολικό τρόπο περισσότερο ολιστικό.  Το Health and Wellness coaching  λειτουργεί συμπληρωματικά και εφαρμόζεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την διατροφή, την άσκηση, τις χρόνιες παθήσεις, τη γονιμότητα και την συνολική φροντίδα του εαυτού, ενώ παράλληλα επικεντρώνει  την παρέμβασή  του σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, προσωπικής, βιολογικής και συναισθηματικής ευεξίας.

Τι κάνει ένας Health and Wellness coach;

O Health and Wellness coach είναι ένας επαγγελματίας υγείας με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της εξισορρόπησης της υγείας και την επίτευξη ευεξίας. Σε γενικές γραμμές βοηθά τους ανθρώπους να αξιολογήσουν την τρέχουσα σωματική και συναισθηματική τους κατάσταση, να καθορίσουν στόχους,  δουλεύοντας μαζί τους σε σχέδια δράσης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Σκοπός του coach είναι να εντοπίσει της δεξιότητες και τα ταλέντα του ατόμου για να τα αξιοποιήσει εν συνεχεία, ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος,  προκειμένου να πετύχει μια  μακροπρόθεσμη και λειτουργική αλλαγή.

Ο coach μπορεί να καθοδηγήσει τον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού με τεχνικές και στρατηγικές που μπορούν να εγγυηθούν το αποτέλεσμα. Το πλάνο δράσης που αναπτύσσεται είναι βασισμένο στις ίδιες πηγές και δυνάμεις του ενδιαφερόμενου  για αυτό και είναι περισσότερο πιθανό να πετύχει. Το Health and Wellness coaching  είναι μια εξατομικευμένη προσέγγιση υγείας και ευεξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες  του ενδιαφερόμενου.

Η συνεργασία με έναν coach είναι μια ευχάριστη και ενδυναμωτική εμπειρία καθώς το άτομο αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και την αξία του υποστηρίζοντας  τα κίνητρα του για αλλαγή από αυτά.

Πως μπορεί να με βοηθήσει;

O coach ανάλογα της εμπειρίας, της επιστημονικής κατάρτισης αλλά και του τομέα της ζωή μας που θέλουμε να παρέμβουμε, μπορεί να μας βοηθήσει να εστιάσουμε σωστά και θέσουμε στόχους για βελτίωση

  • των διατροφικών μας συνηθειών
  • ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητα μας
  • συναισθηματική και πνευματική εξισορρόπηση
  • στον τρόπο ζωής, με σκοπό την προαγωγή της υγείας, της συνολικής ευεξίας και ευημερίας μας.

Οι καταστάσεις που μπορούμε να ωφεληθούμε από έναν health coach συνήθως είναι:

  • Όταν θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή του τρόπου ζωής και να πετύχουμε απώλεια βάρους  ή διακοπή  καπνίσματος.
  • Σε περιπτώσεις στρες και άγχους οφειλόμενα στην καθημερινότητα.
  • Σε μια πρόσφατα διαγνωσμένη νόσο που απαιτεί άμεσες και μακροπρόθεσμες αλλαγές συνήθειών όπως πχ.οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή ο διαβήτης.
  • Eάν θέλουμε να προλάβουμε νόσους σχετιζόμενες με την καθιστική ζωή ή να βελτιώσουμε απλά την υγεία και την ευεξία μας.

Πώς θα καταλάβω αν χρειάζομαι έναν Health and Wellness coach;

Οι άνθρωποι έχουμε  διαφορετικές ανάγκες, απαιτήσεις ακόμα και αντίληψη όταν πρόκειται για την προσωπική μας υγεία και ευεξία. Τις περισσότερες φορές είμαστε αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουμε αλλαγές που είναι ωφέλιμες για την υγεία μας αλλά δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να το πετύχουμε. Η υιοθέτηση και εφαρμογή στην κάθε μέρα πράξη συμπεριφορών που βελτιώνουν και προάγουν την υγεία μας, παρουσιάζει δυσκολίες και απαιτεί αρκετή προσπάθεια, γεγονός που συχνά απογοητεύει, ιδίως όταν χανόμαστε μέσα σε πληροφορίες και συμβουλές τις οποίες δεν γνωρίζουμε πώς να αξιοποιήσουμε και να  εφαρμόσουμε. Η κατάργηση αρνητικών συμπεριφορών, πεποιθήσεων και στερεοτυπών από την ζωή μας αποτελεί μια πρόκληση.

Το Health & Wellness Coaching έρχεται σαν απάντηση για να φωτίσει  σκοτεινά σημεία και να ενισχύσει την εσωτερική δύναμη του καθένα μας ξεχωριστά να αναλάβει την ευθύνη της υγείας του, εξελίσσοντας τον ίδιο στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Ο coach μπορεί να παρέμβει για να αναγνωρίσουμε σωστά τους στόχους μας,  να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα μας για να ξεπεράσουμε τις όποιες αδυναμίες και να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο δράσης βασισμένο στην δική μας προσωπικότητα, αναλαμβάνοντας έτσι έναν ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην διαχείριση της υγεία μας. Ο coach μας βοηθά να κατανοήσουμε καλυτέρα το πλάνο της θεραπείας μας και να παραμείνουμε σταθεροί σε αυτό αποτελεσματικά και μεθοδευμένα.

Ησαϊα Ελένη-Χριστίνα MSc.MD.MCC

Health and Wellness coach, Life coach

Υποσημείωση : Το health & wellness coaching όπως και οι αντίστοιχες υποενότητες δεν είναι μέθοδος  ψυχοθεραπείας, ούτε θεραπευτική αγωγή οποιασδήποτε μορφής, δεν αποτελούν  προγράμματα διατροφής ή ειδικού ασκησιολογίου. Εφαρμόζονται  παράλληλα με το θεραπευτικό πλάνο που σας έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός σας εάν αυτό υπάρχει.