Το κίνητρο είναι ένα σύμπλεγμα ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και συμπεριφοράς  που σχετίζεται άμεσα με τον χρόνο, την απόδοση, την διάθεση και την ενέργεια που αφιερώνει το άτομο σε έναν στόχο. Το κίνητρο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση του ενδιαφέροντος και της ικανοποίησης ενώ η έλλειψη αυτού μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εμπόδιο για την διεκπεραίωση μιας εργασίας ή την εκπλήρωση ενός στόχου.

Είναι λοιπόν το κίνητρο το πιο κρίσιμο στοιχείο για τον καθορισμό και την επίτευξη ενός σκοπού? Ναι είναι! Μπορείς να δώσεις σε κάποιον ένα ποτήρι νερό αλλά εάν δεν διψάει, δεν θα το πιει! Του λείπει το κίνητρο: η δίψα!  Ουσιαστικά αν εσείς δεν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε σε σχέση με τον στόχο σας κανένας επαγγελματίας coach δεν θα το καταφέρει για εσάς. Ο εαυτός σας μοναχά μπορεί να σας προσφέρει το πιο ισχυρό κίνητρο επηρεασμένος από τις προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Το κίνητρο μπορεί να έχει πολλές πηγές ενώ συχνά οι άνθρωποι έχουν πολλαπλά κίνητρα για να εμπλακούν σε οποιαδήποτε πράξη. Τα κίνητρα μπορεί να είναι εξωγενή, σύμφωνα με τα οποία ένα άτομο εμπνέεται από εξωτερικές δυνάμεις , άλλους ανθρώπους ή γεγονότα. Μπορεί επίσης να είναι εσωτερικά, όπου η έμπνευση προέρχεται από το ίδιο το άτομο και την επιθυμία του να βελτιωθεί και να εξελιχθεί.

Τα εσωτερικά κίνητρα ωθούν τους ανθρώπους πιο δυναμικά, και τα επιτεύγματα συνήθως είναι πιο ικανοποιητικά. Μια παρώθηση εσωτερική αναδεικνύει το πιο γνήσιο κίνητρο που αποτελεί την καλύτερη ενεργειακή πηγή για να πετύχουμε ότι φανταζόμαστε. Μέσω του coaching μπορούμε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε ακριβώς αυτό, το δικό μας προσωπικό εσωτερικό κίνητρο που θα μας οδηγήσει να διαμορφώσουμε μια οργανωμένη συμπεριφορά για να πετύχουμε τον στόχο μας. Γιατί στόχος χωρίς πλάνο δράσης, παραμένει απλώς μια ευχή!

Το καλύτερο κίνητρο είναι η επιλογή του σωστού για εσάς στόχου. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στο coaching για να ενισχύσουμε αλλά και να διευκρινίσουμε τον στόχο μας και την εσωτερική μας παρακίνηση για αυτόν.

#1 Γιατί θέλω να πετύχω τον στόχο μου?

Αναλογιστείτε τι κάνει τον στόχο σας σημαντικό για εσάς. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θέλετε να τον πετύχετε? Τι σας ενέπνευσε αρχικά σε αυτή σας την επιθυμία? Υπενθυμίζοντας στον εαυτό σας τι σημασία είχε ο στόχος σας όταν τον θέσατε  μπορεί να σας ενδυναμώσει το κίνητρο.

#2 Τι συνήθειες μπορώ να αλλάξω για να αυξήσω το κίνητρό μου;

Δημιουργώντας νέες συνήθειες και μοτίβα σκέψης μπορεί να σας βοηθήσει να ελευθερωθείτε από παλιά στερεότυπα και πεποιθήσεις. Υιοθετώντας νέες πρακτικές που υποστηρίζουν τον στόχο σας θα  επιταχύνετε την πρόοδο σας.

#3 Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να πλησιάσω τον στόχο μου;

Αν ένας στόχος είναι πολύ μεγάλος μπορεί μερικές φορές να φαντάζει ανεκπλήρωτος  και να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο των κινήτρων σας.  Ο επιμερισμός του στόχου σας σε μικρότερα βήματα  μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να ενισχύσετε το κίνητρό σας σε κάθε σκαλί που κατακτάτε.

#4 Πως μπορώ να διατηρήσω το ενδιαφέρον μου ενεργό?

Το να έχετε φωτογραφίες, αντικείμενα ακόμα και αποφθέγματα ανθρώπων που σας εμπνέουν μπορεί να διατηρήσει την κινητοποίηση σας για τον στόχο

#5 Πρέπει να ανταμείβω τον εαυτό μου?

Είναι απαραίτητο να το κάνετε! Σημειώνοντας με ποιο τρόπο θα επιβραβεύσετε τον εαυτό σας μπορεί να σας τονώσει και σας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για να πετύχετε

#6 Ποιος μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια μου?

Σίγουρα οι άμεσα κοντινοί σας άνθρωποι με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε τον στόχο σας αλλά και τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να πετύχετε. Η ανεύρεση ενός επαγγελματία coach  μπορεί να σας βοηθήσει να συντονίσετε  τις ενέργειές σας προς την επίτευξη του στόχου και να σας καθοδηγήσει να εναρμονίσετε την δράση σας με τις δικές σας προσωπικές αξίες και επιθυμίες. Η εξατομικευμένη αυτή προσέγγιση θα ενισχύσει τον ενθουσιασμό και τα κίνητρα σας

Ησαϊα Ελένη-Χριστίνα MSc.MD.MCC

Health and Wellness coach, Life coach

Υποσημείωση : Το health & wellness coaching όπως και οι αντίστοιχες υποενότητες δεν είναι μέθοδος  ψυχοθεραπείας, ούτε θεραπευτική αγωγή οποιασδήποτε μορφής, δεν αποτελούν  προγράμματα διατροφής ή ειδικού ασκησιολογίου. Εφαρμόζονται  παράλληλα με το θεραπευτικό πλάνο που σας έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός σας εάν αυτό υπάρχει.