Για 2η χρονιά η Septona σε συνεργασία με τα καταστήματα Σκλαβενίτης και μέσω της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε», υλοποίησε το πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια», με σκοπό την ενίσχυση 100 οικογενειών, μονογονεϊκών & πολύτεκνων, σε 10 δήμους σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τους τα βασικά είδη τροφίμων για 1 μήνα.