Αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας ως προς τις αξίες της βιωσιμότητας, ολοκληρώνοντας την επένδυση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις εγκαταστάσεις μας.

Η επένδυση, ύψους 2 εκατομμυρίων, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλες τις επιφάνειες των εργοστασίων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Μέσω των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, η παραγωγή μας καθίσταται αυτοηλεκτροδοτούμενη σε ποσοστό 28%, εξοικονομώντας περίπου 3,9 Gigawatt/ώρα (GWh) ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τις δράσεις μας για μείωση των απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωσης.

Με τον τρόπο αυτό, Φροντίζουμε για ένα πιο πράσινο μέλλον για όλους.