Η πιστοποίηση “IFS household and personal care products” αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο ποιότητας και διαχείρισης παραγωγής, το οποίο στηρίζεται στις αρχές τουHACCP δίνοντας βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική  (GHP). Το πρότυπο IFS αναγνωρίζεται από την παγκόσμια αγορά και η εφαρμογή του διασφαλίζει στον καταναλωτή ότι το προϊόν παράγεται σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας την σταθερότητα της ποιότητας του προϊόντος από την α΄ ύλη έως και την πώληση του. Η SEPTONA σε συνέχεια των πιστοποιήσεων της κατά ISO 9001, ISO  13485, ISO 22716, BRC, ECO CERT & FLO CERT FAIRTRADE,  πιστοποιήθηκε και με το πρότυπο IFS, και αποτελεί μια από τις 200 εταιρίες παγκοσμίως που κατέχουν το εν λόγω πιστοποιητικό.